Kuşkonmaz Dikenler


RAPY Kuşkonmaz Dikenleri

NEDİR?

Paslanmaz çelik veya polikarbonat çubuklar ile gövdeden oluşan bu tasarım, güneş ve diğer hava koşullarının yıpratıcı etkisine çok dayanıklı fiziksel bir bariyerdir.

 

NERELERDE VE NASIL ETKİLİDİR?

Kuşların (özellikle güvercin, martı, karga, saksağan vb.) konmasının istenmediği tüm yüzeylerde güvenle kullanılabilir. Mimari yapılardaki pencere kenarları, yağmur olukları, baca kenarları, çatılar ve benzeri yüzeyler en fazla tercih edilen ve uzmanlarımızca tavsiye edilen uygulama alanlarıdır. Sistem %100 etkili korunma sağlamaktadır. Etkisi, piyasalarda bulunan diğer sistemlerden (korkuluk, maketler, sesle kovalama, vs..)daha kalıcı ve üstündür.

Görüntü ve sesle kovalama sistemleri ilk kullanımlarda etkili gibi görünse de, belli bir süre sonra hayvanların bunlara kolayca alışması nedeniyle etkilerini tamamen kaybetmektedirler. Kuşların zekaları küçümsenmemeli, hatta bazı engellemelere tavır bile alabildikleri göz ardı edilmemlidir. Bu nedenle uzun süreli ve kesin çözüm için Rapy kuşkonmaz diken uygulamaları tercih sebebidir.

Mimari yapıların haricinde özel uygulama alanları da mevcuttur. Bunlara havaalanları, tren istasyonları, alçak ve yüksek gerilim hatları, haberleşme yer istasyonları örnek olarak verilebilir.

NEDEN RAPY KUŞKONMAZ DİKENİ?
Uzun süren araştırmaların sonucu dünya piyasalarındaki tüm ürün ve sistemler incelenmişve Rapy doğmuştur. Konsept ile tasarımları bilimsel çalışmaların sonucunda oluşturulmuştur. Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilen ürünümüz Türkiye'de ilk olmanın gururunu taşımaktadır.
İNSAN SAĞLIĞINA YARARLARI
Kuşların çevreye verdikleri bazı fiziki zararların haricinde, parazitleri ve birtakım virüsleri taşıdıkları bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bunlara grip virüsünü, arpacık enfeksiyonunu ve kene gibi zararlıları örnek gösterebiliriz. Rapy kuşkonmaz dikenlerinin bu mikrop taşıyıcı kuşların konmasını engelleyerek, insanların sağlığına katkıda bulunduğu unutulmamalıdır.
ÇEVRE DOSTU OLUP, KUŞLARA VE DİĞER CANLILARA ZARAR VERMEZ
Rapy kuşkonmaz dikenlerinin ucu sivri değildir. Kuşları yaralama tehlikesi yoktur. Dikenler ve gövde kesinlikle oksitlenmeyen malzemelerden oluştuğu için oksitlenmenin yaratabileceği tehlikelerden ve bakteriyel ortamlardan uzaktır. Hiçbir şekilde toksik değildir.
YALITKANDIR
Tasarımı oluşturan polikarbonat gövde iletken olmayan bir malzemedir. Bu sebeple elektrik akımı bulunan yerlere uygulanmasında hiçbir tehlike yoktur.
UZUN ÖMÜRLÜDÜR
Gerek paslanmaz çelik çubuk, gerek polikarbonat çubuk ve gövdeleri sert hava koşullarına dayanıklıdır. Çok değişken ısı farklılıklarında işlevini kaybetmediği gibi, uzun yıllar bakım gerektirmez.
ESTETİKTİR
Uzaktan bakıldığında, parlayan paslanmaz çelik çubuklar veya şeffaf polikarbonat çubuklar ile gövdenin fark edilmesi zordur. Bu nedenle mimari yapılarda görüntü kirliliği yaratmaz. İstenildiğinde polikarbonata renk verilerek uygulama alanlarıyla bütünlük sağlanır.
ESNEK YAPIYA SAHİPTİR
Düz yüzeylere uygulanabildiği gibi, dış bükey yüzeylere de esnekliği sayesinde montajı yapılabilir. Bu esneklik özelliği kolayca kırılma ve kopmasını en aza indirgeyip işlevselliğini de kaybettirmez.
KENDİ KENDİNE BEDELİNİ ÖDER
Kuş dışkıları binalarda büyük yüzey kirlenmelerine yol açmaktadır. Asidik yapıya sahip olan bu dışkılar aşınmalara ve oksitlenmelere neden olmaktadır. Bu da binaların çatıları ile dış yüzey bakım ve onarımlarının daha sık yapılmasını gerektirmektedir. Sadece bu tür pahalı bakım ve onarımları önlemekle kalmayıp, cam giydirilmiş dış cephe yüzeylerindeki temizlik giderlerinde de tasarruf sağlar.
ÖZEL UYGULAMALARDAKİ YARARLARI
Rapy kuşkonmaz dikenleri, çeşitli yapılardaki uygulamaların dışında, havaalanlarındaki uygulamalarla da uçuş güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olur. Kuşların elektrik direklerine konarak yuvalanmasını önler, böylece elektrik hat ve trafoların zarar görmesi engellenir. Uzun süren etütlerden sonra kuş cinslerine göre tasarlanan ürünün belirtilen bu alanların dışında yararlarını görebileceğiniz özel uygulamalar için uzmanlarımız gerekli tasarım değişiklikleri ile sorunlara kesin çözüm getirmektedirler.
UYGULAMADAKİ MONTAJ KOLAYLIĞI
 
Tasarımdaki her bir gövde uzunluğu 50 cm, diken genişliği 20 cm'dir. Uygulama alanına göre genişlik, kolayca diken eklenmesi veya azaltılması ile istenilen boyutlara erişilebilinir.

İstenilen yüzeyin özelliği dikkate alınarak tutkal, çivi, vida perçin ve telle bağlama ile montaj çok kolay yapılır. Canlılar ile eşyaların düşme tehlikesi bulunan yerler ile elektrik hattının geçtiği yüzeylerde montajların firmamız uzmanları tarafından yapılması önerilir.

Ana Sayfa      Hakkımızda      Ürünlerimiz      Uygulamalar      İletişim